Contact Us

 

 

 

Postal Address Kendriya Viyalaya Saharsa,BEHIND SANJAY PARK ,Saharsa

Pin-852 201, Ph-06478 223164 (o)

Website: www.kvsaharsa.com

Email ID: kvsaharsa@ymail.com

Principal Sri.Ashim Nath

Ph- 9473194435(mobile)

Email ID: kvsaharsa@ymail.com

Chairman D.M SAHARSA

dm-saharsa.bih@nic.in

District Website: saharsa.bih.nic.in

Lok Sabha constituency 13. Madhepura
Constituency No 75
District Saharsa